Ga naar de inhoud

Voor iedereen die mee wil doen

Welkom bij Sport-Werkt

De weg naar én tijdens het volwassen leven kan soms ingewikkeld zijn. Zeker wanneer er, op welke manier ook, onderweg moeilijkheden of problemen ontstaan. Het ideaal is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Meedoen is namelijk een behoefte en recht van ons allemaal. Echter is dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

In de huidige maatschappij wordt er veel van ons gevraagd. Niet iedereen kan (direct) aan deze verwachtingen voldoen. Sommige mensen hebben hierin extra ondersteuning nodig. De participatiewet wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als volgt omschreven:

 

‘Het doel van de Participatiewet en de wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten is om de mensen met een beperking meer kansen te geven en zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt’ (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 

Sport-Werkt werkt samen met partners op volle kracht mee aan een participatiemaatschappij. Hierbij staan sport en gespecialiseerde begeleiding centraal. Sport-Werkt hanteert sport als middel om mensen in beweging te krijgen, aan te zetten tot participatie in de maatschappij en indien mogelijk te leiden richting arbeid.

Het is een verzameling van projecten gebaseerd op zowel wetenschappelijke onderbouwingen als persoonlijke ervaringen, waarbij we per individu kijken naar waar de uitdagingen liggen. Dit maakt onze aanpak uniek. Deze pijlers worden ingezet om mensen letterlijk en figuurlijk te activeren om, in welke mate dan ook, weer mee te kunnen doen. Ons lichaam is namelijk gemaakt om belast te worden.

Door te sporten en te bewegen wordt het lichaam geactiveerd: Men voelt zich fitter en energieker waardoor zowel een fysieke als mentale verbetering wordt ervaren. Wij willen dat mensen weer geloven in eigen mogelijkheden en zelf keuzes durven te maken waardoor ze de regie (weer) kunnen voeren over hun eigen leven. Dit heeft als gevolg dat de levenskwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd.

Onze diensten

Groene circel Sport Werkt

Uitdagingen

Financiën, wet- en regelgeving, wonen en leven, vrienden en relaties: Op alle leefgebieden kunnen er uitdagingen liggen voor mensen.

Groene circel Sport Werkt

Publieke en private domein

Onze dienstverlening is gericht op zowel het publieke als het private domein. Wij bieden hierbij maatwerk, adviezen en gerichte oplossingen. We doen dit in alle levensfasen en op ieder leefgebied.

Groene circel Sport Werkt

Basisvaardigheden

Om te beginnen moet de hulpvraag inzichtelijk worden gemaakt en creëren we voorwaarden om de juiste basisvaardigheden te ontwikkelen en hierin zelfstandig te functioneren.

Groene circel Sport Werkt

Zelfredzaam

Deze voorwaarden zijn nodig om mensen zelfredzaam te laten zijn. Maar ook om talenten te ontdekken, in te zetten en te benutten.

Groene circel Sport Werkt

Zelfreflectie

Sport-Werkt helpt om met een brede blik te kijken, vragen te herkennen en leert ook hoe hiermee om te gaan.

Groene circel Sport Werkt

Een veilig Leerklimaat

Je veilig voelen is een absolute voorwaarde om te leren en ontwikkelen.

Ons team

Sport-Werkt bestaat uit een team van specialisten uit de verschillende vakgebieden.

Hans Keuning

Mede- initiatiefnemer, oprichter en mede-eigenaar van Sport-Werkt.

Hans schept als organisatiepsycholoog inzichten tussen werknemer en werkgever en kent zijn weg binnen het sociale domein.

Tessa Jonker

Tessa is Toegepast Psycholoog, Healthy Ageing professional en coach binnen Sport-Werkt.

Deze combinatie maakt dat Tessa, afgestemd op de situatie, mensen praktisch kan ondersteunen in vraagstukken rondom gezondheid. Dit doet ze zowel individueel als maatschappelijk.

Juliët Keuning

Juliët Keuning is maatschappelijk werker en coach binnen Sport-Werkt.
 
Ze ondersteunt mensen met persoonlijke vraagstukken voortkomend uit het
dagelijks leven. Ze motiveert, begeleidt en geeft advies aan individuen en
groepen.

Participatie

In onze samenleving hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak extra ondersteuning nodig.

Participatieprojecten zijn er om iedereen ertoe te brengen mee te doen in de samenleving. Wie mee wil doen, moet daar de mogelijkheid voor krijgen.

Sport-Werkt ontwikkelt projecten voor mensen die op welke manier ook mee willen doen aan de maatschappij, maar dit op eigen kracht nog niet kunnen. 

Zelfwaargenomen competentie, zelfvertrouwen, kracht, financiële bewustwording, zelfstandigheid, leren omgaan met anderen. We richten ons op deze voorwaarden die nodig zijn om meedoen aan de maatschappij mogelijk te maken. 

Sport-Werkt ondersteunt en activeert daar waar zelfsturing en zelforganisatie tekortschiet. We hanteren een unieke aanpak, waarbij sport centraal staat en als middel wordt gebruikt.

Contact

Postadres: 

Bocht Oosterdiep 26

9641 JK Veendam

Telefoon:

0598-470888

06-37120823

E-mail:

info@sport-werkt.nl

Copyright © Sport-Werkt 2023
Realisatie en beheer NP Media